Innovativ Parkering

KTH och Trafikutredningsbyrån arrangerar den 11-12 september 2017 Sveriges första nationella konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster. Länk till konferensprogram.

Projektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm.

Arbetet omfattar bl. a. att utarbeta robusta avtalsformer för nya mobilitetstjänster som bilpool, lastcykelpooler och hantering av gatumarksparkering mm vid nybyggnad av hus där bilparkering inte går att lösa eller där parkeringskostnaderna överstiger efterfrågan. Projektet arbetar efter principen med flexibla parkeringstal.

Publikationer - Border är dukat

Bordet är dukat för nya lösningar.