Innovativ Parkering

Projektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm.

Arbetet omfattar bl. a. att utarbeta robusta avtalsformer för nya mobilitetstjänster som bilpool, lastcykelpooler och hantering av gatumarksparkering mm vid nybyggnad av hus där bilparkering inte går att lösa eller där parkeringskostnaderna överstiger efterfrågan. Projektet arbetar efter principen med flexibla parkeringstal.

Husen i Haninge och Älvsjö är inflyttade

Nu är alla mobilitetstjänster igång i husen. Det inkluderar två bilpooler, varav en med helt elektriska fordon, lastcykeldelning, resecoach med mera.

Nationell konferens

KTH och Trafikutredningsbyrån arrangerade Sveriges första nationella konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster den 11-12 september 2017. Länk till konferensprogram.

Publikationer - Border är dukat

Bordet är dukat för nya lösningar.