Innovativ Parkering

Projektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm.

Arbetet omfattar bl. a. att utarbeta robusta avtalsformer för nya mobilitetstjänster som bilpool, lastcykelpooler och hantering av gatumarksparkering mm vid nybyggnad av hus där bilparkering inte går att lösa eller där parkeringskostnaderna överstiger efterfrågan. Projektet arbetar efter principen med flexibla parkeringstal.

Ny teknik hjälper Gamla Stans lastcykelpool

Gamla Stans lastcykelpool har hjälpt Trafikutredningsbyrån testa ett digitalt cykellås för cykelpooler. Vi ställde fem frågor till Mikael Beving som är upphovsman till den bilfria poolen. Mikael intervjuades av Jakob Hammarbäck, ansvarig för fordonsdelning på Trafikutredningsbyrån och projektledare för dimensionering och genomförande av cykelpooler och bilpooler. Länk till artikel.

Nationell konferens

KTH och Trafikutredningsbyrån arrangerade Sveriges första nationella konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster den 11-12 september 2017. Länk till konferensprogram.

Publikationer - Border är dukat

Bordet är dukat för nya lösningar.