Projektets mål

I projektet Innovativ Parkering vill vi skapa attraktivare boendemiljöer och nya mobilitetstjänster för dagens stadsbor.

Genom att organisera och hantera parkering och parkeringsefterfrågan vid bostäder på ett nytt sätt kan kostnaden för dyra parkeringsplatser för bil sänkas. De resurser som frigörs kan istället satsas på nya mobilitetstjänster för husets invånare och besökare, t ex bilpool, tillgång till lastcyklar (lådcyklar) och intelligenta leveransrum för varor beställda på internet. Dessutom kan ofta gårdsytor och gator liksom lokaler göras attraktivare när bilparkering tar mindre plats.

Exempel på nya mobilitetstjänster

Om - Mål

Bra och spännande boendemiljöer har hög prioritet i framtidens stad.

Inom projektet byggs demonstrationshus med lägenheter i Stockholm, med nya mobilitetstjänster 'integrerade' i kostnad för boende och lokaler samt med nya avtalsformer för parkering. Vårt tillvägagångssätt kallar vi flexibla parkeringstal. Våra lösningar är grundade på försök, kundutvärdering och samarbete mellan myndigheter, forskare och byggherrar (se Partners).