2. Avtal

Syfte

Detta arbetspaket initierar ett arbete med att sammanställa uppgifter om överenskommelser som är möjliga att träffa mellan parterna (stadsbyggnadskontor, byggherre, fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare/ hyresgäst) för att säkra införandet av mobilitetstjänster på kort och lång sikt. Ett andra viktigt syfte med arbetspaketet är att beskriva koncept för mobilitetslösningar som är tillräckligt bra för att motivera boende att välja bort egen bil, och därmed behov av parkeringsplats, till förmån för andra mobilitetslösningar.

Huvudsakliga aktiviteter: