4. Demonstration och utvärdering av lådcyklar

Korta transporter med last, främst inköp av dagligvaror utgör en kritisk aktivitet för stadshushåll när det gäller vardagsliv utan bil (Henriksson 2008). Vi gör därför en interventionsstudie tillsammans med en Riksbyggen-bostadsrättförening i södra Stockholm. De boende får tillgång till tre lådcyklar (varav en el-assisterad). Utvärdering sker med enkät före, intervjuer, boknings- och resstatistik samt slutenkät.

Lådcykelpoolen utvärderad

Slutrapporten om hur tillgång till ett lådcykelsystem kan bidra till möjligheter att leva bilfria liv är klar. De boende i en bostadsrättsförening i Bagarmossen, en av Stockholms södra förorter, fick tillgång till en lådcykelpool, d v s tre så kallade lådcyklar (lastcyklar med tre hjul och stor låda) som de fick boka och använda som de ville april-november 2013. Nästan 20 % av hushållen bokade cyklarna en eller fler gånger och 5 % av hushållen använde cyklarna 10 gånger eller fler under försökets period. Gemensamt för de som använt cyklarna flitigt har, enligt de kvalitativa intervjuerna, varit en vilja att leva ett bilfritt vardagsliv samt att man hade flera olika slags transportbehov. Lådcyklarna har använts till utflykter och ärenden, det vill säga både nöjes- och nyttoresor. Lådcykelanvändning kanske inte är för alla boende och alla situationer, men som en mobilitetstjänst är en lådcykelpool ett bra komplement för vardagliga transporter som ersätter kortare bilresor i viss utsträckning.

Kontakter för mer information: Greger Henriksson (gregerh@kth.se) och Miriam Börjesson Rivera (miriamrg@kth.se), KTH.
Läs rapporten här

Lådcykel

Lådcykel för korta transporter med värdefull last.

Bemanning

Huvudansvariga för arbetspaketet är KTH och Riksbyggen.