5. Pilot av IT-lösning för bättre gatumarksparkering

Utvärdering av demonstrationsanläggning

Denna rapport redovisar en kvalitativ studie av applikationen ShowPark när den testades för lastzoner på Apelbergsgatan i Stockholm. Undersökningen består av intervjuer med testanvändare: en handfull yrkeschaufförer av olika slag som regelbundet gör leveranser på Apelbergsgatan och som prövat tjänsten i sitt yrke. Studiens huvudsakliga slutsats är att system som visar hela bilden av var p-platser finns lediga kan leda till att söktrafiken minskar, och därmed även utsläppen. På lite längre sikt finns det också potential att något effektivisera markutnyttjande i staden, då färre lastplatser behövs för ett givet distributionsarbete.

Effektivisering av stadstrafik genom IT-tjänster för att hitta parkering

.

Demosajt får besök

Demosajten med lastplatssensorer på Apelbergsgatan i Stockholm fick under augusti månad 2014 besök av Trafikborgarråd Ulla Hamilton. Du kan läsa mer om Ullas tankar om sensorerna på hennes blogg. Test av lastplatssensorer för pålitlig leveranstrafik.

Lastplatssensorer på plats

Installationen av lastplatssensorer på Apelbergsgatan i centrala Stockholm är klar. Tekniken kombinerar sensorer, radioteknik och applikationer för att i realtid redovisa lastzonernas status i chaufförernas mobiltelefoner. Installationen är ett samarbete mellan ShowPark AB och Stockholms stad. Nästa steg i arbetet är utvärdering.

Syfte

Syftet med detta arbetspaket är att utveckla ny teknik kallad ShowPark för övervakning och information om parkeringsefterfrågan och tillgång. Inom Innovativ Parkering kommer tekniken testas på 5-10 lastplatser i Stockholms Stad. Demonstrationen sker i samverkan med Stockholms Stad och varudistributörer.

ShowPark är en lösning som informerar om status på parkeringsplatser i öppen stadsmiljö, läs gator och torg. Lösningen bygger på GPS-teknik, sensorer och magneter och som visar lediga/ belagda lastplatser i smarta enheter i realtid för användaren. Målet med den nya tekniken är bl.a. att säkerställa god framkomlighet för näringslivets transporter genom att ge chaufförer bättre information om lediga lastplatser.

Bemanning

Ansvariga för arbetspaketet är ShowPark AB. En utvärdering genomförs i samarbete med KTH.