Artiklar

Ny teknik hjälper Gamla Stans lastcykelpool

Gamla Stans lastcykelpool har hjälpt Trafikutredningsbyrån testa ett digitalt cykellås för cykelpooler. Vi ställde fem frågor till Mikael Beving som är upphovsman till den bilfria poolen mitt i Stockholm. Mikael intervjuades av Jakob Hammarbäck, ansvarig för fordonsdelning på Trafikutredningsbyrån och projektledare för dimensionering och genomförande av cykelpooler och bilpooler.

Hur fick du idén till en lastcykelpool?

- Jag bor i Gamla Stan. Alla gator är smala och utrymmet på innergårdarna är begränsat, så det vore smart att dela cykel med de som bor runt omkring. Vi började i liten skala år 2015. Med hjälp av ett bidrag från Svenska Bostäder kunde vi starta föreningen. Vi har växt organiskt sedan dess. Idag har vi cirka 50 medlemmar. Vi räknar med runt 20 familjer per lastcykel. Cykelpoolen drivs som en ideell förening, så vi tar inte ut några vinster ur verksamheten. Vi har två olika abonnemang, antingen 400 kr för ett år eller så 200 kr för 12 gånger.

Bullit Lastcykel

Trafikutredningsbyråns kontorscykel har ett digitalt lås som medarbetarna öppnar med sin mobiltelefon. Gamla stans cykelpool har testat det digitala låset för att förenkla uthyrning av lastcyklar.

Hur går det till att låna en cykel?

- Man öppnar låset med sin mobiltelefon. Det sköts via Bluetooth, berättar Mikael. Låset sköter även betalningar och fångar upp felrapporter.

Hur ser du på användning av digitala lås?

- Vi har tidigare haft tekniska utmaningar med lås, berättar Mikael. På marknaden finns många digitala lås som är på väg ut. Bokning är en viktig funktion för oss, så att man kan planera sina resor, hämta paket eller göra en utflykt med barn i cykeln. Inget lås hittills har visat sig uppfylla alla våra önskemål. Det gäller att kunna ställa rätt krav och hitta lösningar.

Det tar kortare tid för poolansvarig att hantera fler cyklar och poolen kan växa. Priset för att använda ett elektroniskt lås kan å ena sidan bli hög för en ideell förening med begränsad ekonomi, å andra sidan slipper man manuell hantering för att låna ut nycklar till de som bokar cykeln.

Bullit Lastcykel

Gamla stans cykelpools medlemmar använder en Bullit lastcykel. Foto: Mikael Beving

Vad har ni för cyklar?

- Vi har fyra cyklar i poolen, en trehjulig Livelo lastcykel, en tvåhjulig Bullit och två damcyklar med stor korg i fram. Vi ser att med de begränsade utrymmen som finns i staden så är det slöseri med cyklar som oftast står oanvända i cykelrum. Cykelpoolen är ett sätt att utnyttja resurserna bättre. Jag tror att det kommer finnas en väv av lösningar i framtiden, cykelpooler är en av de lösningarna fortsätter Mikael.

- Vi har några parkeringsplatser i ett garage under Slottsbacken. Det är Stockholm Parkerings garage och där står cyklarna skyddade mot stöld och skadegörelse. De är placerade vid en carport så det är enkelt att hämta och lämna lastcykeln.

Något mer som du vill dela med dig av?

-Ja, vi har haft fler tjejer än killar som medlemmar i poolen samtidigt som fler killar har bokat. Efter att ha hört oss för förstod vi att sadlarna var för hårda. Efter utbyte mot mjuka sadlar så har fördelningen i utlåningen blivit jämnare och fler. Alla gillar väl en skön sadel? avslutar Mikael.

Fotnot: KTH och Trafikutredningsbyrån har tidigare i projektet Innovativ Parkering undersökt förutsättningar och utformning av lastcykelpooler i bostadshus i samarbete med Riksbyggen. Nästan 20 % av hushållen bokade projektets lastcyklar minst en gång. 5 % av hushållen använde lastcykelpoolens cyklar 10 gånger eller fler under försökets period.

Artikeln är skriven av Jakob Hammarbäck, Trafikutredningsbyrån. Jakob nås på telefon 072 506 44 02.