Konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster

Så ser invånare, byggherrar, myndigheter och forskare på att parkeringsnormer ersätts med mobilitet för hållbart resande.

KTH och Trafikutredningsbyrån bjuder in till nationell konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster.De senaste åren har en ny process för hantering av parkering i bostadsbyggande införts i flera kommuner. Flexibla parkeringstal ses som ett sätt att hålla nere byggkostnader för nya bostäder, öka social hållbarhet och fixa klimatsmarta transporter. Är det en enkel resa?

Vi har bjudit in några av de allra mest spännande europeiska projekten inom området. Från relevanta stadsbyggnadsprojekt i Sverige kommer vetenskapliga utvärderingar att presenteras.

Konferensprogram

Måndag 11 september 2017

12.15 Välkomstpresentation av Greger Henriksson, KTH och Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån

12.30-13.50 Europeiska projekt och perspektiv:

The current use of the mobility app Whim in specific residential areas in Helsinki. Sampo Hietanen, MaaS Global.

Parking management in sustainable mobility projects. Examples from Belgium, Poland and Sweden. Robert Pressl, FGM, Austria.

Mobility Points in residential buildings, how innovative mobility solutions can favor from parking regulations in Vienna (e.g. as implemented in the 23rd district, in Perfektastraße). Stefan Melzer, MO.Point, Austria.

”Konverstationer”*.

B1. Den diversifierade fordonspoolen GoMate, Jönköping. Åsa Aretun, forskningschef VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

B2. Lärdomar från några av Sveriges tidigaste projekt i Malmö. Parkering i planer och bygglov samt vilka normer och Mobility Management-åtgärder som tillämpas, Emily Evenäs, City of Malmö (Sweden)

B3. Lärdomar från Malmö. Strategiska frågor och pågående översyn av p-policyn, Daniel Svanfelt, City of Malmö (Sweden)

S1. Utmaningar från Riksbyggens synvinkel - för kvarteret Haningeterassen (under byggnation) med mobilitetstjänster i utbyte mot flexibla p-tal. Riksbyggen.

S2. Parking Benefit Districts, beforehand evaluation and plan for a pilot project. City of Stockholm and Fredrik Johansson, KTH

S3. Decreased parking as a passage to car sharing . The actor-network of implementing municipal car sharing in Täby. Greger Henriksson/Miriam Börjesson Rivera, KTH.

S4. Planning for comprehensive solutions to bicycle spaces, and bicycle mobility services. From the block of flats On Track, Älvsjö (Stockholm, under construction). Bonava and WSP

S5. Hållbar storstadstrafik genom mobilitetstjänster och efterfrågestyrning i den digitala eran Anna Kramers, KTH

S6. Erfarenheter från projekt jag bidragit till, kring flexibla/sänkta parkeringstal och/eller mobilitetstjänster Open Space med moderator från Trafikutredningsbyrån

The Munich living lab Domagkpark, an innovative, integrated housing and mobility project. Martin Schreiner, city of Munich.

Hur och varför skapas och ändras invånares resvanor, fordonsinnehav och val av parkering? What are the travel habits and needs of those who use multi storey car park for everyday commuting in Linköping? Malin Henriksson, VTI

Inverkan av sänkta parkeringstal i ett centrumnära bostadsområde i Göteborg. Förändringar i bilinnehav och resmönster. Hans Antonson, docent i kulturgeografi, Lunds universitet. In Swedish, with summary (slides) and a few questions in English. Konferensens värdar avslutar, med observationer kring fortsatt intressanta frågor. <

Tisdag 12 september, Fristående workshops

Fördjupningar inom några teman, bland annat om bostäder och parkering som marknad och bilpooler.

WS 1: Bostäder och marknad för parkering. Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Värd: Trafikutredningsbyrån. Länk till Workshop A

WS 2: Skapar bilpooler attraktiva städer? Det gör myndigheter och näringsliv för att ge invånare ökad tillgång till renare och delade fordon vid bostaden. Värd: Trafikutredningsbyrån. Länk till Workshop B

WS 3: How to evaluate and learn from the urban development and housing construction projects in focus of the conference? Evaluations of mobility services, access and use of parking, and travel patterns Värd: KTH. The WS start with a panel conversation and ends with discussion between all participants. Länk till Workshop C

Tider

11 september Start kl. 12.15 Slut 17.00, därefter mingel.

12 september Start kl 9.00 Slut 12.00

Konferensen ordnas inom projektet Innovativ Parkering. Inom Innovativ Parkering samverkar KTH, Trafikutredningsbyrån, Riksbyggen, Bonava, Stockholms stad, Haninge kommun, Uppsala Parkering AB och WSP. Innovativ Parkering medfinansieras av Vinnova.

Kontakt vid frågor: Greger Henriksson, KTH. Tel. 08 790 83 19. Epost: fornamn.efternamn@abe.kth.se

Med stöd från:

Fastighetsägarna

Välkommen!

Dokumentation

Stefan Melzer, Mo Point, Vienna,

Sampo Hietanen, Housing Parking Mobility

Robert Pressl, Push Pull

Martin Schreiner, Munich

Malin Henriksson Vti

Hans Antonsson, Lund